Smeštaj

Svaka soba sadrži kupatilo, prilagođeno i nepokretnim licima, i terasu, a opremljena je TV-om, internetom, telefonom, ali i zvučnom signalizacijom u vidu SOS tastera pored svakog kreveta.

Smeštaj je prilagođen kretanju lica u invalidskim kolicima i sa štakama, a celokupan prostor doma opremljen je rukohvatima.

Objekat je 24h obezbeđen video nadzorom i nadzorom čuvara.

Kapacitet našeg doma čini 97 mesta, u okviru kojih posedujemo:

  • jednokrevetne sobe
  • dvokrevetne sobe
  • dve trokrevetne sobe i
  • apartmane

U tabeli je dat prikaz cena po ležaju za objekat u Knjaževcu.

U tabeli je dat prikaz cena po ležaju za objekat u Knjaževcu.

VRSTA SMEŠTAJA NEZAVISAN (pokretan) korisnik POLUZAVISTAN ZAVISAN (nepokretan, dementan) korisnik
Jednokrevetna soba  54 000 rsd    60 000 rsd
Dvokrevetna soba 42 000 rsd 45 000 rsd 48 000 rsd
Trokrevetna soba 42 000 rsd 45 000 rsd 48 000 rsd
Apartman      

Cenovnik je primenjiv od 01.08.2019 godine


Cene smeštaja u Boru
 
VRSTA SMEŠTAJA NEZAVISAN (pokretan) korisnik ZAVISAN (nepokretan, dementan) korisnik
Jednokrevetna soba 54 000 rsd 60 000 rsd
Dvokrevetna soba 43 000 rsd 48 000 rsd
Dvokrevetna Lux soba 42 000 rsd 48 000 rsd
Trokrevetna lux soba 48 000 rsd 48 000 rsd